Wardian Terrarium

Varens waren heel populair in de 19e eeuw. Dokter Nathaniel Ward ontwikkelde glazen kastjes waarin de planten beter lucht hadden dan de slechte fabriekslucht van buiten. Zo maakte hij een gesloten ecosysteem. Vanuit de hele wereld ging men op deze manier planten vervoeren. Nog steeds heeft een terrarium iets magisch, een levende en groeiende kijkdoos!

luistervos

over de vos, varens en paddenstoelen

Wat eet een vos?

Een vos eet eigenlijk alles en jaagt op gemakkelijke prooien. Een vos heeft gemiddeld 500 gram voedsel per dag nodig.

Hard rennen

Een vos loopt gemiddeld 6 tot 13 km/u maar kan in een sprintje wel 60 km/u halen!

Oeroud

Fossielen zijn resten van planten en dieren, die bewaard zijn gebleven in steen. Aan deze overblijfselen kun je zien hoe oud iets is.

Varens zijn een ontzettend oude plantengroep. Er zijn fossielen gevonden van bijna 400 miljoen jaar oud!

Sporen

Varens zijn bijzondere planten, want ze hebben geen zaadjes maar sporen. In een zaadje zit al een heel klein plantje, in een spore zitten alleen de bouwstoffen. Sporen zijn microscopisch klein.

Vossenhol

In het territorium heeft de vos meerdere holen. Het liefst zijn deze gestolen van konijnen of dassen! Hier wordt alleen in geslapen als er jonge vosjes komen.

Aanpassingsvermogen

De vos is een van de succesvolste roofdieren in Nederland. Vroeger zag je de vos alleen in bossen en duinen, maar tegenwoordig ook steeds vaker in de stad.